Colorbird

หมึก Eco Solvent
เกรด 1 ปี

หมึก Eco Solvent
เกรด 2 ปี

กลิ่นเบา สีสด เหมาะสำหรับหัวพิมพ์ DX5 DX7 DX10 และ DX11 เหมาะสำหรับงานพิมพ์วัสดุ เช่น สติ๊กเกอร์ ไวนิล เฟล็ก PU PVC เป็นต้น

กลิ่นเบา สีสด เหมาะสำหรับหัวพิมพ์ DX5 DX7 DX10 และ DX11 เหมาะสำหรับงานพิมพ์วัสดุ เช่น สติ๊กเกอร์ ไวนิล เฟล็ก PU PVC เป็นต้น

หมึก Solvent
เกรด 2 ปี

กลิ่นเบา สีสด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เหมาะสำหรับหัวพิมพ์ KONICA 14PL 30PL 35PL 42PL และหัวพิมพ์ SAIKO 35PL 50PL เหมาะสำหรับงานงานพิมพ์วัสดุภายนอก เช่น ไวนิล PU PVC เป็นต้น